FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

ELDOM Sp. z o.o.

ul.Pawła Chromika 5a

40-238 Katowice

biuro@columbiavac.pl

tel. 22  203 52 60

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
Data zawarcia umowy to: ______________________
Imię i Nazwisko: _____________________ ________________________ 

Adres: ____________________________________________

Podpis: _____________________

data:__________________